אל הלב איגוד לאומנויות הלחימה לנשים בישראל, ירושלים    ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, אמנויות לחימה, אגודות ספורט
    èìôåï:  02-6781764

    çéôåù çãù