מרכז הטניס בישראל - ירושלים, קטמון ט', ירושלים    ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, משחקי מחבט, מרכזי טניס
    èìôåï:  02-6791866

    çéôåù çãù