שלוחת מכללת וינגייט- ירושלים, ירושלים  äúîçåú:  הכשרת מדריכים ומאמנים
  ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, מוסדות לימוד, הסמכת מדריכים בספורט
  èìôåï:  052-2052768
  ëúåáú àúø:  http://www.wincol.ac.il/winsport/index.htm
  ôøèéí ðåñôéí:  02-5692683

  çéôåù çãù