תחנה לרפואת ספורט-בי"ח הדסה הר הצופים, ירושלים    ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, רפואת ספורט, תחנות לרפואת ספורט
    èìôåï:  02-58442111
    ôøèéí ðåñôéí:  ד"ר קונסטנטיני נעמה

    çéôåù çãù