תחנה לרפואת ספורט-הדסה הר הצופים-מלחה, ירושלים    ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, רפואת ספורט, תחנות לרפואת ספורט
    èìôåï:  02-6406330
    ôøèéí ðåñôéí:  ד"ר קונסטנטיני נעמה

    çéôåù çãù