מועדון חיפה, חיפה  äúîçåú:  החלקה אומנותית על הקרח
  ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, ספורט חורף, החלקה על הקרח - מועדונים
  èìôåï:  052-3865508
  ëúåáú àúø:  http://www.alphaskiclub.co.il
  ôøèéí ðåñôéí:  סקי בעולם

  çéôåù çãù