אקרובטיקה, חיפה    äúîçåú:  לימוד פליק-פלקים, סלטות, ברגים, עמידות ידיים, גמישות וכוח באווירה מקפיצה, על משטח אקרובטיקה מקצועי ובשימוש במזרוני אקרובטיקה ואביזרים ייעודיים.
    ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, חוגי התעמלות, התעמלות קרקע
    èìôåï:  052-3514797

    çéôåù çãù