התעמלות נשים, חיפה    äúîçåú:  חוג התעמלות נשים. עיצוב וחיטוב, ללא קפיצות , מתאים לכל גיל. שעות 19:00 עד 20:00.
    ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, חוגי התעמלות, התעמלות נשים
    èìôåï:  04-8129200

    çéôåù çãù