הלב הכחול BLUE HEART, חיפה    äúîçåú:  נעליים אורטופדיות
    ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, ספורט אירובי, הליכה- חנויות נעליים וציוד הליכה
    èìôåï:  04-8322301
    ëúåáú àúø:  www.blueheart.co.il

    çéôåù çãù