חוגל, חיפה  äúîçåú:  חוג פעילות בכיף לנשים בלבד, כולל הליכה
  ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, ספורט אירובי, הליכה - קבוצות
  èìôåï:  052-2813367
  ëúåáú àúø:  http://www.hoogle.co.il/
  ôøèéí ðåñôéí:  שעור נסיון בחינם

  çéôåù çãù