משה רוזנטל, חיפה    ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, חוגי התעמלות, מדריכים
    ôøèéí ðåñôéí:  מאמן כושר אישי מוסמך. תוכניות אימונים + יעוץ תזונתי + ליווי אישי צמוד. מגיע עם כל הציוד הדרוש לאימון לבית הלקוח. ייעוץ תזונתי.

    çéôåù çãù