דניה גוטיארז, חיפה    ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, חוגי התעמלות, מדריכים
    èìôåï:  04-8361174, 050-6927897
    ôøèéí ðåñôéí:  אימון כושר אישי להעלאת ושיפור הכושר הגופני. שילוב של פעילות אנ-אירובית ואירובית כשני מרכיבים חיוניים למטרה זו.

    çéôåù çãù