המרכז ללימודים ימיים, חיפה  äúîçåú:  משיטי כלי שייט קטנים
  ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, ספורט ימי, מפרשיות - מועדונים ובתי ספר
  èìôåï:  04-8500076, 052-5111000
  ãåàø àì÷èøåðé:  [email protected]
  ëúåáú àúø:  seaschool.co.il

  çéôåù çãù