מדיק ספורט, חיפה  äúîçåú:  מרכז בריאות וכושר
  ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, בריכות שחיה, בריכות שחיה
  èìôåï:  04-8386084
  ãåàø àì÷èøåðé:  [email protected]
  ëúåáú àúø:  medic-sport.co.il
  ôøèéí ðåñôéí:  קיימות הנחות שונות. במקום גם חדר כושר וחוגים.

  çéôåù çãù