שלוחת מכללת וינגייט- אוני' חיפה, חיפה  äúîçåú:  הכשרת מדריכים ומאמנים
  ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, מוסדות לימוד, הסמכת מדריכים בספורט
  èìôåï:  09-8639316
  ëúåáú àúø:  http://www.wincol.ac.il/winsport/index.htm
  ôøèéí ðåñôéí:  09-8639208

  çéôåù çãù