שמר שירותי מבדקים רפואיים בע"מ, חיפה    ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, רפואת ספורט, תחנות לרפואת ספורט
    èìôåï:  04-8380528
    ôøèéí ðåñôéí:  ד"ר שרצקי יערי

    çéôåù çãù