מכון הלב-בי"ח בני ציון, חיפה    ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, רפואת ספורט, תחנות לרפואת ספורט
    èìôåï:  04-8359666
    ôøèéí ðåñôéí:  פרופ' גולדהמר אהוד יצחק

    çéôåù çãù