פרודיג'י בייק, אל -רום  äúîçåú:  אופניים
  ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, אופניים, אופניים - חנויות
  èìôåï:  03-6171500
  ëúåáú àúø:  www.prodigy-bike.co.il
  ôøèéí ðåñôéí:  כולל מכירת משקפי שמש לספורטאים

  çéôåù çãù