בכל אופן גולן, חד-נס  äúîçåú:  איגוד אופניים
  ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, אופניים, אופניים - מועדוני רכיבה
  èìôåï:  052-2850282
  ëúåáú àúø:  www.golan.org.il/bike
  ôøèéí ðåñôéí:  מאמן: איקי רהט

  çéôåù çãù