מכללת אוהלו, קצרין  äúîçåú:  בי"ס למדריכם, ניהול והשתלמות בחינוך גופני
  ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, מוסדות לימוד, הסמכת מדריכים בספורט
  èìôåï:  04-6825047
  ãåàø àì÷èøåðé:  [email protected]
  ëúåáú àúø:  www.ohalo.ac.il

  çéôåù çãù