הר חרמון, נווה אטי"ב  äúîçåú:  סקי - מועדונים
  ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, ספורט חורף, סקי - מועדונים
  èìôåï:  04-6981337
  ëúåáú àúø:  http://62.90.102.103/~yamitysb
  ôøèéí ðåñôéí:  ניתן לרכוש אונליין

  çéôåù çãù