ולי עילם, תל אביב -יפו    äúîçåú:  נטורופתית, מומחית בתזונה, צמחי מרפא וויטמינים מטפלת בעזרת תזונה בריאה, ויטמינים וצמחים וכן סיוע בירידה במשקל בהתאמת המזונות הנכונים ובעזרת דמיון מדרך.
    ÷èâåøéåú:  רפואה משלימה, נטורופאתיה, נטורופתיה
    èìôåï:  054-4288232
    ãåàø àì÷èøåðé:  [email protected]

    çéôåù çãù