ישראמן, תל אביב -יפו  äúîçåú:  טריאתלון
  ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, ספורט אירובי, טריאתלון, דואתלון, מרתון
  èìôåï:  03-6092116
  ãåàø àì÷èøåðé:  [email protected]
  ôøèéí ðåñôéí:  טריאתלון למרחקים ארוכים

  çéôåù çãù