ימית סחר י.ס.ב בע"מ, תל אביב -יפו  äúîçåú:  מפרשיות - ציוד
  ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, ספורט ימי, מפרשיות - ציוד
  èìôåï:  03-5271777
  ëúåáú àúø:  http://www.atlantis-marine.co.il/
  ôøèéí ðåñôéí:  ניתן לרכוש אונליין

  çéôåù çãù