איזי סייל, תל אביב -יפו    äúîçåú:  החברה המקצועית המובילה בארץ לתכנון וייצור מפרשים
    ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, ספורט ימי, מפרשיות - ציוד
    èìôåï:  03-6171500
    ëúåáú àúø:  http://www.novamarine.co.il/

    çéôåù çãù