מירי בן ברוך-נסים, תל אביב -יפו    äúîçåú:  מטפלת בשיאצו וטווינה. מנוסה ומיומנת, אבחון על פי רפואה סינית. מטפלת בבעיות פוריות לנשים.
    ÷èâåøéåú:  רפואה משלימה, טיפולים במגע, טווינא

    çéôåù çãù