שרר גדעון, תל אביב -יפו    äúîçåú:  מכון לפיזיוטרפיה לטיפלים בעמוד שדרה, ברכיים, פרקים, פגיעות ספורט, CVA, דיקור להרזיה וגמילה מעישון
    ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, רפואת ספורט, פיזיותרפיסטים
    èìôåï:  03-6058123
    ëúåáú àúø:  www.gold.co.il/sherer

    çéôåù çãù