מרכז הספורט הלאומי, תל אביב -יפו    äúîçåú:  מרכז רפואי חדיש וייחודי המביא פתרונות כוללים לאדם הפעיל בכל תחומי הרפואה הנוגעים לתנועה, ספורט, פעילות, תזונה ובריאות.
    ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, רפואת ספורט, תחנות לרפואת ספורט
    èìôåï:  03-6482333

    çéôåù çãù