חוג התעמלות בונה עצם, תל אביב -יפו    ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, חוגי התעמלות, התעמלות בונה עצם
    èìôåï:  03-5468680

    çéôåù çãù