מלכה פינס, תל אביב -יפו    äúîçåú:  מורה מוסמכת לשיטת אלכסנדר, בעלת ניסיון של 11 שנים בקופות חולים ובאופן פרטי.
    ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, חוגי התעמלות, אלכסנדר
    èìôåï:  052-3554458

    çéôåù çãù