ד"ר יהודה חן, תל אביב -יפו    äúîçåú:  ד"ר לרפואה והתמחות ברפואה אלטרנטיבית ונטורופתיה
    ÷èâåøéåú:  רפואה משלימה, נטורופאתיה, נטורופתיה
    èìôåï:  03-5467025  050-761177

    çéôåù çãù