רשת מכוני מנטבר פילאטיס- פילאטיס ברוטשילד, תל אביב -יפו  äúîçåú:  פילאטיס
  ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, חוגי התעמלות, פילאטיס
  èìôåï:  03-5602552
  ãåàø àì÷èøåðé:  [email protected]
  ëúåáú àúø:  mantver-pilates.co.il

  çéôåù çãù