רשת מכוני מנטבר פילאטיס- מנטבר פילאטיס בכיכר, תל אביב -יפו  äúîçåú:  פילאטיס
  ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, חוגי התעמלות, פילאטיס
  èìôåï:  03-5445344
  ãåàø àì÷èøåðé:  [email protected]
  ëúåáú àúø:  mantver-pilates.co.il
  ôøèéí ðåñôéí:  במקום מתקיימים גם קורסים וסדנאות והכשרת מורים לפילאטיס.

  çéôåù çãù