גוף ראשון, תל אביב -יפו    ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, חדרי כושר, חדרי כושר
    èìôåï:  03-5246611
    ëúåáú àúø:  goof.co.il
    ôøèéí ðåñôéí:  חוגים שונים ומגוונים, סאונה, ספא ובר.

    çéôåù çãù