שאלתיאל נעמי- חנות ספורט, תל אביב -יפו    ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, ספורט- כללי, ציוד ספורט
    èìôåï:  03-6171500

    çéôåù çãù