מצמן את מרוץ, תל אביב -יפו  äúîçåú:  אופניים
  ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, אופניים, אופניים - חנויות
  èìôåï:  03-6171500
  ëúåáú àúø:  www.matzman-merutz.co.il
  ôøèéí ðåñôéí:  רשת חנויות האופניים הגדולה בישראל.

  çéôåù çãù