ג'יפה-ביגוד והנעלה ספורטיבית, תל אביב -יפו    ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, ספורט- כללי, הלבשת ספורט ציוד ספורט הלבשת ספורט
    èìôåï:  03-5259574

    çéôåù çãù