ספידו, תל אביב -יפו    ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, ספורט- כללי, הלבשת ספורט ציוד ספורט הלבשת ספורט
    èìôåï:  03-6415044
    ëúåáú àúø:  www.isradance.net

    çéôåù çãù