מכבי שירותי בריאות, תל אביב -יפו  äúîçåú:  קבוצת הליכה
  ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, ספורט אירובי, הליכה - קבוצות
  èìôåï:  03-6461532
  ãåàø àì÷èøåðé:  [email protected]
  ëúåáú àúø:  www.maccabi-health.co.il
  ôøèéí ðåñôéí:  פעמיים בשבוע מסניף רמת אביב ג' בימי שני ורביעי בשעה 19:00. פרטים: הדס בלטנר

  çéôåù çãù