חוגל, תל אביב -יפו  äúîçåú:  קבוצת הליכה
  ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, ספורט אירובי, הליכה - קבוצות
  èìôåï:  077-4700474
  ëúåáú àúø:  http://www.hoogle.co.il/
  ôøèéí ðåñôéí:  קבוצות הליכה בסטודיו HIT, שעור נסיון בחינם

  çéôåù çãù