עטרת מדיפוט בע"מ, תל אביב -יפו  äúîçåú:  נעליים אורטופדיות
  ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, ספורט אירובי, הליכה- חנויות נעליים וציוד הליכה
  èìôåï:  03-6021993
  ãåàø àì÷èøåðé:  [email protected]
  ëúåáú àúø:  www.atereth-medifoot.co.il

  çéôåù çãù