מצמן את מרוץ, תל אביב -יפו    ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, אופניים, אופניים - חנויות
    èìôåï:  03-5626789
    ëúåáú àúø:  www.matzman-merutz.co.il
    ôøèéí ðåñôéí:  רשת חנויות האופניים הגדולה בישראל, 1-800-304430

    çéôåù çãù