ישראל בשביל אופניים, תל אביב -יפו  äúîçåú:  עמותת רוכבי אופניים: טיפים, שבילים ועוד
  ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, אופניים, אופניים - אגודות
  èìôåï:  054-4792153
  ãåàø àì÷èøåðé:  [email protected]
  ëúåáú àúø:  http://bike.org.il
  ôøèéí ðåñôéí:  מנהל: יותם אביזוהר

  çéôåù çãù