רייד קלאב - מועדון רכיבה, תל אביב -יפו    äúîçåú:  מועדון רכיבה
    ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, אופניים, אופניים - מועדוני רכיבה
    èìôåï:  03-5460456

    çéôåù çãù