איגוד האופניים בישראל, תל אביב -יפו  äúîçåú:  איגוד האופניים בישראל
  ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, אופניים, אופניים - אגודות
  èìôåï:  03-6490436
  ãåàø àì÷èøåðé:  [email protected]
  ëúåáú àúø:  www.ofanaim.org.il

  çéôåù çãù