דרך הכושר, תל אביב -יפו  äúîçåú:  תזונה לאורח חיים בריא, הרצאות והקניית יידע, ייעוץ תזונתי וליווי אישי, הדרכת פעילות גופנית, מעקב תזונה ופעילות אינטראקטיבית.
  ÷èâåøéåú:  תזונה ודיאטה, דיאטניות, דיאטניות - כללי
  èìôåï:  03-6448824, 03-7690700
  ãåàø àì÷èøåðé:  [email protected]
  ëúåáú àúø:  www.derech-hacosher.co.il

  çéôåù çãù