ריקודים סלוניים וחסטל, תל אביב -יפו    ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, ריקוד, ריקודים סלוניים
    èìôåï:  054-8116924

    çéôåù çãù