מורה לריקודים סלונים ולטינים, תל אביב -יפו    ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, ריקוד, ריקודים סלוניים
    èìôåï:  050-6571591

    çéôåù çãù