עמותת אומנויות לחימה סיניות רכות ישראל, תל אביב -יפו    ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, אמנויות לחימה, אגודות ספורט
    èìôåï:  03-6047777

    çéôåù çãù