אל הלב איגוד לאומנויות הלחימה לנשים בישראל, תל אביב -יפו    ÷èâåøéåú:  ספורט ופעילות גופנית, אמנויות לחימה, אגודות ספורט
    èìôåï:  077-5001217

    çéôåù çãù